Selecteer een pagina

Ga er maar aan staan. Uit het niets een nieuwe politieke beweging uit de grond stampen. Het anders willen doen dan alle voorgangers. Met veel media aandacht. Zonder dat iemand hier fulltime voor beschikbaar is. Samenwerken met allemaal mensen die je niet kent. Code Oranje besloot het gewoon te gaan doen. Stoer hoor! Lees in deze blog hoe het platform van Part-up hen ondersteunt om doelgericht samen te werken met meer dan 200 aanhangers van Code-Oranje. Dat is pas co-creatie!

 

Op 25 oktober maakte Code Oranje bekend mee te doen met de Provinciale Statenverkiezing. De initiatiefnemers vinden het tijd voor een nieuwe manier van politiek bedrijven: zonder politieke partij. Gedreven door gelijkwaardigheid willen ze iedereen een stem geven. Dit geluid slaat aan. Het past in deze tijd. Toch moet initiatief op dit gebied van buitenaf komen. Bestaande politieke partijen vinden het immers maar eng om hun eigen bestaansrecht ter discussie te stellen. In het tijdperk van organiseren zonder organisatie, past ook een politieke beweging zonder partij. Dat is organiseren 4.0. Maar ja, hoe doe je dat? Willen mensen bijdragen, en hoe organiseer je dat?

 

De initiatiefnemers besloten om Part-up te gebruiken. Op Part-up.com vorm je snel en gemakkelijk tijdelijke teams (part-ups) rondom alles wat er moet gebeuren. Het platform helpt om overzicht te houden en stelt gebruikers in staat zelf nieuwe initiatieven te starten. Zien ze een part-up waar ze graag aan willen bijdragen, sluiten ze eenvoudig aan.

 

Initiatiefnemer Lucien van der Plaats: “We hadden ons niet kunnen voorstellen dat het zo snel zou gaan. We hebben nu zo’n 200 mensen die graag met ons meedoen om allerlei initiatieven op te pakken. Er zijn al 37 part-ups!”

 

We spraken met Lucien over de uitdagingen waar hij voor staat. Zijn aanpak biedt mogelijk inspiratie voor iedereen die een effectief netwerk wil organiseren. Vandaar dat we de belangrijkste vragen beantwoorden rondom het succesvol betrekken van mensen.

 

Waarom zou ik meedoen?

Natuurlijk zijn er meer initiatieven om politiek anders te vorm te geven. Tot op heden zijn deze echter vooral op lokaal niveau actief. We hoorden vergelijkbare geluiden van GeenPeil, de Piratenpartij en destijds Trots op Nederland. Er is alleen een groot verschil tussen zeggen dat je de burger een stem geeft en dit doen. De manier van organiseren maakt Code Oranje anders. Dit is ‘practice what you preach’. De deelnemers van Code Oranje organiseren niet voor de mensen, maar met de mensen. Iedereen is gelijk. Ze leiden het samen in goede banen. De hele beweging ademt gelijkwaardigheid.

 

Lucien: “We gingen van start met een een kleine groep initiatiefnemers. Nu zijn overal vandaan mensen aangehaakt die de handen uit de mouwen willen steken. Mensen die we voorheen niet kenden. Het platform brengt ze bij elkaar en maakt zichtbaar waar hun talent zit. Initiatieven worden vanuit de ‘kerngroep’ opgestart, maar ook vanuit de groep nieuwelingen.”

Hoe kun je meedoen?

Via de site Codeoranjedemocratie.nl kun je je aanmelden om mee te doen. Je wordt dan doorverwezen naar Part-up, waar je kunt zien wat er zoal te doen is. Je kunt je aanmelden om mee te doen en aangeven waar jij aan wilt bijdragen. Deelnemers kunnen met elkaar contact opnemen. In een maand tijd meldden 200 mensen zich aan op Part-up om actief bij te dragen aan deze beweging.

 

Al deze deelnemers kunnen in een overzicht zien welke part-ups er zijn. Een part-up is een tijdelijk team. Dit zijn initiatieven om onderdelen van de beweging te realiseren: fondsenwerving, lokale bijeenkomsten, een kindertop, publicaties in de media, ICT faciliteiten voor samenwerken, etc. Alles wat je nodig hebt om een politieke beweging te organiseren. Het opvallendste is de transparantie. Je ziet wie waar aan meedoet.

 

 

Per part-up kun je het gesprek volgen en hieraan deelnemen. Je kunt ook supporter worden en je steun betuigen. Je kunt zien welke activiteiten er worden ondernomen. Wil je meedoen? Kies dan een activiteit die jij wilt oppakken en schrijf een motivatie. Wanneer de partners van deze part-up jouw motivatie accepteren word je gelijk teamlid en kun je aan de slag.

Wie heeft de regie?

Het blijkt dat er geen allesbepalende centrale regie nodig is om initiatieven op te starten of in goede banen te leiden. De deelnemers haken zelf aan waar hun interesse ligt. Er is een levendige discussie op de gezamenlijke chat over actualiteiten. Soms ontspringt uit zo’n discussie een nieuwe part-up omdat men er wat mee wil. Wel is er een Landelijk Coördinerend overleg, waar initiatiefnemers uit de Part-Up aan kunnen deelnemen en waar beslissingen worden genomen die Code Oranje als geheel raken.

 

 

Natuurlijk is een actieve participatie van het kernteam wel cruciaal. Lucien: “Je ziet ook wel dat regelmatig dezelfde mensen actief zijn. Dit is de groep die het voorbeeld geeft dat anderen kunnen volgen.”

Waarom werken met Part-up?

De executiekracht en denkkracht is substantieel verhoogd ten opzichte van de ‘off-line’ initiatiefnemers. Toch vinden sommigen het nog lastig om te werken met technologie. Lucien: “Het landelijke team is nog niet onverdeeld enthousiast, de groep die al met Trello werkte gaat naadloos over in Part-up, de anderen blijven moeite houden met het systeem (zoals ook bij Trello). Op zich geeft dit niet. We bieden meerdere mogelijkheden om aan te haken. Je kunt ons volgen via de nieuwsbrief en sociale media, je kunt deelnemen aan bijeenkomsten of je kunt bijdragen via het online platform”

Waar gaat dit heen?

Natuurlijk denkt Code Oranje over deelname, en dus zetels, in zowel de landelijke als de provinciale en lokale politiek. Wanneer Code Oranje zich als krachtig netwerk blijft organiseren, is er van alles mogelijk. Misschien wel echte vernieuwing en verbetering van de democratie.

 

Als je zo snel een co-creatie tussen grote groepen kunt creëren, dan kan dit ook met andere initiatieven. Op dit gebied, maar ook voor andere sectoren. Het is met een platform als part-up zo eenvoudig om grote groepen te op de been te krijgen en met elkaar samen te laten werken, dat dit enorme kansen biedt voor nieuwe initiatieven.