Selecteer een pagina

Kost samenwerken in jouw organisatie ook veel tijd en energie? Ons team adviseert en begeleidt bij het anders organiseren, zodat je het talent in jouw organisatie meer flexibel inzet en beter benut. Het gaat vaak om thema’s als resultaatgericht werken, effectieve besluitvorming, een volgende stap in zelfsturing en werken in tijdelijke teams. Er is nu een mooie kans om het hier laagdrempelig een impuls aan te geven. Wij ontwikkelden een interventietraject van 100 dagen doorlooptijd. Dit traject is voor 50% subsidiabel door ESF. Een niet te missen kans. Jullie samenwerking is verbeterd en je krijgt € 12.500 terug.  

In 100 dagen in een flow

Het is mogelijk om in een doorlooptijd van 100 dagen anders werken in jullie organisatie vorm te geven. In deze doorlooptijd voeren de adviseurs van Part-up in overleg met jullie de volgende activiteiten uit:

  • Analyseren waar de knelpunten en mogelijkheden liggen rondom het resultaatgericht organiseren
  • Een inspirerende presentatie geven en besluitvorming faciliteren in een MT-setting
  • Interventies in teams rondom zelfsturing, effectiever vergaderen en besluiten en Agile werken
  • Een projectpool inrichten, met een kick-off bijeenkomst
  • Het beschikbaar en inzichtelijk maken van deelnemende talenten en hun behoeften
  • Het (ver)delen van het werk in tijdelijke/zelfsturende teams
  • Het inzichtelijk en toegankelijk maken van de voortgang, gesprekken, documentatie en activiteiten op de projecten
  • Evalueren wat er nodig is om het anders werken te borgen en/of op te schalen in de organisatie
  • Coaching van leidinggevenden op het bijbehorende gedrag

Gedurende de 100 dagen is het gebruik ons platform ter ondersteuning van het anders organiseren gratis. Wanneer je na de proefperiode besluit het Part-up platform te blijven gebruiken, kun je een licentie aanschaffen.

Over de subsidie

Het Ministerie van SZW biedt een gemakkelijk aan te vragen en te verantwoorden ESF-subsidie aan. Op dit moment begeleiden we tien organisaties met deze subsidie. Wij kunnen jouw organisatie volledig ontzorgen bij het aanvragen en verantwoorden van deze laagdrempelige subsidie. We werken hiervoor samen met een gespecialiseerde subsidie-adviseur. Aanvragen kan voor 12 april 2018. Het starten van het project mag afhangen van toekenning.

Eerdere projecten die we deden, gingen over het adviseren rondom het resultaat gericht organiseren van het werk tussen organisaties, het anders benutten van talent tussen afdelingen/zelfsturende teams en het stimuleren van ondernemerschap onder medewerkers. Vanuit deze ervaring ontwikkelden wij een vastomlijnd implementatietraject, met een doorlooptijd van 100 dagen. Onze activiteiten daarbinnen (250 uur) zijn 50% subsidiabel.

Christiaan Kaminski, directeur Variant Zorg‘Wij zijn aan de slag gegaan met Part-up met de ESF subsidie. Een traject op maat en geen omkijken naar de subsidie-aanvraag gehad. Tot nu toe super tevreden, ook al zijn we net begonnen natuurlijk.’
Christiaan Kaminski, Directeur Variantzorg

Kan jouw organisatie wel een impuls gebruiken en lijkt het je inspirerend om dit onder begeleiding van Part-up te doen. Neem dan contact op met Laurens Waling (laurens@part-up.com of 0610035001)