Selecteer een pagina

In veel organisaties ligt bij zelf-organisatie de focus op de projecten. Daar worden de resultaten geboekt. Projectteams worden met zorg samengesteld, voorbereid en uitgevoerd. Ze mogen niet mislukken. Afgelopen jaar hebben we ons logischerwijs met Part-up daarom ook sterk op de projecten (part-ups) gericht. Ons gebruikersonderzoek laat zien dat projecten echter niet het belangrijkst zijn, maar de tribes waarbinnen de projecten uitgevoerd worden.

We zien namelijk steeds vaker dat het niet de projecten zijn die het succes van een organisatie bepalen. Het is juist de dynamische omgeving waarbinnen snel projecten kunnen ontstaan (en mogen mislukken). Immers met een project scoor je eenmalig, maar in een duurzame samenwerkingsomgeving ben je in staat om continu te scoren. Vandaar dat we ons nu met Part-up richten op de context van projecten: de tribe.

Social organizing

De moderne organisatie-literatuur spreekt steeds vaker over tribes. Een groep mensen die samenwerken aan een hoger doel. Binnen succesvolle tribes heerst onderling vertrouwen. Er zijn duidelijke regels over samenwerking: wie neemt beslissingen, wie mag toetreden, wie mag projecten zien, etc.? Misschien associeer je het woord ‘tribes’ met sterke sociale binding, normen en waarden, tattoo’s, kreten en Afrikaanse of Nieuw-Zeelandse stammen. Een tribe is ook symbool geworden voor het nieuwe organiseren. Wij gebruiken de term ‘social organizing’ om aan te geven dat het gaat om vertrouwen tussen mensen. Dit doen we vanuit de gedachte dat media sinds ‘social media’ niet meer hetzelfde is, en dat het organiseren de komende tijd vergelijkbaar op zijn kop gaat.

Werken zonder tribes – Betrokkenheid voor duur van project – Verantwoordelijkheid voor eigen project – Langzame / lastige projectwerving – Top-down projecten samenstellen – Beperkte capaciteit – Beperkte expertise beschikbaar – Strikte scheiding intern en extern – Toegang uitsluitend met contract

vs. Werken met tribes – Langdurige relatie op basis van vertrouwen – Gedeelde verantwoordelijkheid – Snelle projectwerving – Zelf kiezen voor projecten – ‘Onbeperkte’ capaciteit – Brede expertise beschikbaar – Cirkels van betrokkenheid – Duidelijke regels over (open) toetreding

Niet voor niets zetten wij nu vol in op tribes bij Part-up. Wij bouwen en faciliteren doelgedreven samenwerkingsomgevingen voor co-creatie. Tribes zijn een randvoorwaarde om snel de juiste talenten te kunnen benutten in tijdelijke teams. Wij kennen verschillende vormen van tribes:

Tribe voor zelf-organiseren
Tribes binnen een organisatie voor het zelf-organiseren van innovatieprojecten. Hierdoor kunnen medewerkers naast een bestaande werk hun talenten inzetten om de organisatie te veranderen. Lees voor een voorbeeld de blog van Kentalis.

Tribe voor een flexibele schil
Je flexibele schil als tribe. Zet de capaciteit van bijvoorbeeld zelf-organiserende freelancers in voor projecten waarvoor intern de juiste talenten niet aanwezig zijn. Lees voor een voorbeeld de blog van Voogd & Voogd.

Tribes voor alles intern
Interne tribes voor al het werk. Zo heeft ING het hele organisatiemodel op de schop gegooid en werkt via tribes (klantgerichte afdelingen die werken via een purpose). Dit model heeft een grote impact op het organiseren. Lees voor een voorbeeld de blog van Kwadraad.

Tribes tussen organisaties
Je kunt ook tribes tussen organisaties creëren. Wij zien strategische samenwerkingen ontstaan waarbij organisatie talenten aan elkaar beschikbaar stellen om fluctuaties in werkzaamheden op te vangen. We zien hiervan mooie voorbeelden in het sociaal domein bij de wijkteams ontstaan.

Tribe voor alles intern én extern
En tenslotte zijn er nog organisaties die zichzelf volledig als een tribe organiseren. Zij kennen een dynamische structuur. Op kleine schaal zien we dit bij burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties en groepen freelancers. Commercieel gezien komen succesvolle business tribes nog beperkt voor. Bij Part-up laten we ons hiervoor bijvoorbeeld inspireren door Enspiral uit Nieuw Zeeland.

Zelf een pool van talenten creëren

Steeds weer ontdekken we door onze ervaring in de praktijk, dat een zelf-organiserende pool van talenten creëren (lees: een tribe) slimmer is dan de focus op dat eenmalige project. Het is ieder geval een voorwaarde om zelf-organisatie te laten bloeien. Dit vergt investeren, om later de vruchten van te kunnen plukken. Maar is uiteindelijk de enige manier om als organisatie in een complexe samenleving te overleven.

 

5 tips voor een actieve tribe

Of jij nu net begint met het opzetten van je tribe, of al de volgende stap wilt maken op het gebied van social organizing, wij komen graag met je in contact! Vanuit onze ervaring begeleiden we je graag het opstarten en activeren van succesvolle tribes op Part-up. Lees hier de blog met praktische tips over hoe je een actieve tribe kunt bouwen.

Lees de blog