Selecteer een pagina

Verandering is de enige zekerheid, zowel in de publieke als private sector. De (digitale) ontwikkelingen noodzaken organisaties om zichzelf continu anders te organiseren. Vooral grote organisaties hebben moeite om mee te bewegen met de markt. Zij zijn vaak sterk hiërarchisch georganiseerd. Dat maakt het lastig om snel teams te formeren voor afdelingsoverstijgende vernieuwingsprojecten. Terwijl de expertise en de capaciteit wel aanwezig is. Hoe kan dit anders?

Benutten van intern talent

Het idee is simpel: publiceer al je innovatie/ideeën en projecten online en laat je collega’s zelf kiezen met wie en aan welke projecten ze willen samenwerken. Hierdoor kunnen ze zelf bepalen hoe zij hun talent effectief kunnen inzetten. In tegenstelling tot het top-down aanwijzen van projectteamleden, zorgt deze manier van organiseren ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd met elkaar om de tafel gaan zitten. Ze kiezen voor elkaar en voor de inhoud, in plaats van ‘omdat het moet’.

Om vraag en aanbod matching van projectleden binnen grote groepen / organisaties overzichtelijk te houden en slim te ondersteunen ontwikkelden we Part-up.com. Het platform geeft suggesties voor teams en teamleden op basis van de activiteiten en profielen van gebruikers. Het gevolg: medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn productiever. Bijkomend voordeel: door het overzicht van projecten voorkom je dubbel werk en onnodige externe inhuur. Het is killing om in een organisatie te werken, waar een externe wordt ingehuurd voor iets wat jij zelf ook graag doet.

Benutten van extern talent

Is een talent intern niet beschikbaar, dan kun je er ook voor kiezen om een project extern te publiceren. Veel organisaties hebben hiervoor een flexibele schil. Een pool met freelancers, die al door de organisatie zijn geselecteerd. In plaats van die pool af te bellen, kun je ook hier het Part-up platform gebruiken om een project te publiceren, en mensen zelf de gelegenheid geven te reageren. Veel netwerken werken al op deze manier.

Uiteraard blijf je als initiator van een project altijd in controle over wie jij accepteert als teamlid. Je wilt immers de kwaliteit leveren. En samenwerken met mensen die jij vertrouwt. Part-up faciliteert het ontmoeten van verschillende disciplines en nieuwe mensen voor projecten: je blijft zelf in controle.

Hiërarchie vervalt door nieuwe organisatiestructuur

Deze manier van werken staat haaks op de traditionele hiërarchische structuur, maar past helemaal bij de huidige tijdsgeest, de arbeidsmarkt en behoefte van de medewerkers. Het platform brengt professionals samen binnen projecten waarbij de intrinsieke motivatie, de verantwoordelijkheid en het gevoel van eigenaarschap bij de deelnemers tot zijn recht komen en uiteindelijk bijdragen in het succes van het project.

De basis die door het samenwerken in tijdelijke teams gecreëerd wordt, is een open en transparante organisatie met een flexibele schil van vaste en flexibele medewerkers. Uiteindelijk bespaar je niet alleen op het continue proces van aannemen en werven van nieuw personeel, maar zorgt dit ook voor frisse blikken, innovatie en snelheid.

Verborgen capaciteit ontdekken

Of je nu intern of extern ‘part-upt’, je zult zien dat de werkwijze een boost geeft aan jouw team. Als we op grote schaal gaan part-uppen kunnen we al de verborgen capaciteit in organisaties en onze samenleving veel slimmer aanwenden.

Sta open voor nieuwe manieren van werken en maak je hele organisatie blij! Samenwerken anno de 21e eeuw is gemakkelijker en efficiënter dan van te voren gedacht. Part-up is het ondersteunende platform dat je deze mogelijkheden laat ervaren.

Zo innoveert Reinaerde met intern talent

Technologie biedt heel veel kansen in de zorgsector, maar hoe speel je in op de nieuwe ontwikkelingen als grote organisatie? Dat doe je volgens Lonneke Op ‘t Broek, regiomanager van de zorginstelling Reinaerde, onder andere door binnen de organisatie ruimte te creëren voor innovatie.

Lees dit artikel